Cardionetwork logo

ANBI

This page is devoted to the designated status of the Cardionetworks Foundation as a Public Benefit Organisation (‘PBO’, abbreviated as ‘ANBI’ in Dutch). Gifts to the Cardionetworks Foundation can be tax deducted in the Netherlands (see Tax Administration for conditions).

To adhere to the Dutch tax administration regulations, the following items are provided in Dutch;

 1.  Naam: Stichting Cardionetworks
 2. Fiscaal nummer / RSIN: 8179.99.474
 3. Contactgegevens: [email protected]
 4. Doelstelling volgens de regelgeving: ‘to improve medical knowledge, especially in the field of cardiology, and to provide access to this knowledge by facilitating publications in digital or other form, amongst other means by building and maintaining websites’ oftewel ‘het bevorderen van medische kennis, in het bijzonder in de cardiologie, en de toegankelijkheid van deze kennis te faciliteren in digitale of andere vorm, waaronder middels het ontwerpen en onderhouden van websites’.
 5. Hoofdlijnen van het actuele beleidsplan; de Stichting Cardionetworks beheert gespecialiseerde websites, en voorziet daarmee in het aanbieden van hoog-kwalitatieve en up-to-date informatie welke vrij toegankelijk is voor medische professionals in de gehele wereld. Al onze websites worden gepubliceerd onder de ‘creative commons licence‘ en zijn toegankelijk zonder login of registratie.
 6. Bestuurssamenstelling / namen van de bestuurders:
  1. Dr. J.S.S.G. de Jong, cardioloog, voorzitter
  2. Dr. P.G. Postema, cardioloog, secretaris
  3. Dr. C. van der Werf, cardioloog, penningmeester
 7. Beloningsbeleid: alle werkzaamheden van het bestuur voor de Stichting Cardionetworks worden onbezoldigd verricht.
 8. Actueel verslag van de uitgevoerde activiteiten: de jaarverslagen van de Stichting Cardionetworks zijn hier (link) te vinden.
 9. De balans en staat van baten en lasten met toelichting van het afgelopen jaar: in de bovengenoemde jaarverslagen (link) is steeds de balans (financial report) met de staat van baten en lasten opgenomen.